Recreatiegebied Het Twiske

Het Twiske, midden in de natuur op nog geen 5 km van AmsterdamHet Twiske ligt tussen Amsterdam, Zaandam en Purmerend en bestaat voor een derde uit water. Naast ontspanning op en aan het water, kunt u hier urenlang wandelen, fietsen of skeeleren in een afwisselend landschap van bos, natuurgebieden en weilanden. Of breng eens een bezoek aan de haven, de boerderij, de molen, het paviljoen of het bezoekerscentrum.

Hoe is het Twiske ontstaan?

Op kaarten uit de 13e eeuw staat dit gebied, dat toen deel uitmaakte van het graafschap Holland, al ingetekend. Oorspronkelijk bestond het vooral uit veenweiden langs het riviertje het Twiske. Rond de dorpen is eeuwen lang op kleinschalige wijze turf gewonnen. Nadat het hoogveen was opgeraakt ging men het laagveen met zogenaamde trekbeugels opbaggeren. Het natte veen werd op smalle stroken land te drogen gelegd en in dikke turven gesneden. Hierdoor ontstond een landschap met legakkers en petgaten; dellen in het Oostzaans.

Het gebied kende een brakwatervegetatie en een grote vogelrijkdom. In de jaren ’30 van de 20e eeuw werd begonnen met inpoldering. De kwaliteit van de drooggelegde landbouwgrond bleek echter zeer matig, eind jaren ’50 stopte men daarom met de inpoldering. In de jaren zestig werd er van onder het veen zeer veel zand gewonnen voor de aanleg van het Coentunneltracé. Na afloop richtte men de zandwinningsplas, de Stootersplas, en het omliggende terrein in als recreatiegebied.

Meer info: www.hettwiske.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.